Contact

Bezoekadres & postadres
Uitgeverij De Toorts
Conradkade 6
2031 CL Haarlem

Telefoon
023 – 553 29 20 (dit is het centrale nummer; er zijn geen doorkiesnummers)

Algemeen e-mail-adres:

Dit adres kunt u ook gebruiken voor andere mededelingen dan bestellingen.

Joost Hesseling, directeur, uitgever, fotograaf

Madeleine Klis, directeur, uitgever, (eind)redacteur

Esther Zwart, vormgeving en magazijnbeheer
esther@toorts.nl

Openingstijden
Wij zijn niet op vaste tijden aanwezig.
Treft u ons niet, spreek dan een boodschap in (met uw telefoonnummer) of mail naar met een cc (= kopie) naar
Wij reageren dan zo snel mogelijk.