Privacybeleid

Wie zijn wij

Ons website-adres is: https://www.toorts.nl.

Uitgeverij De Toorts respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Met het voortzetten van het bezoek aan deze website accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.

De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
– de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
– alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internet-etiquette;
– de website tijdelijk niet bereikbaar hebben teneinde updates te kunnen uitvoeren.

Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Uitgeverij De Toorts en een externe verwerker, te weten: Hosting Industries te Haarlem.
Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon(“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en voor het verwerken van uw bestellingen.

Welke rechten u heeft betreffende uw data

Als u een bestelling heeft geplaatst op deze website, kunt u ons verzoeken om een print van de persoonlijke gegevens die we van u in ons Exact boekhoudsysteem hebben. Die print kunnen we scannen en aan u e-mailen of per post toesturen. U kunt ons ook verzoeken om de persoonlijke gegevens die we van u als debiteur in dat boekhoudsysteem hebben, te verwijderen. De factuurgegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve of wettelijke (fiscale) doeleinden kunnen of mogen we niet verwijderen.

Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  a. Functionele cookies: zoals sessie- en logincookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  b. Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
  Functioneel (2)
  – Naam: wc_cart_hash_# / Bron: toorts.nl / Doel: Woocommerce – slaat uw winkelmandgegevens op / Verloopt: per sessie / Type: HTML
  – Naam: wc_fragments_# / Bron: toorts.nl / Doel: Woocommerce – slaat bezoekerslogininformatie op / Verloopt: per sessie / Type: HTML
  Analytisch (4)
  – Naam: _ga / Bron: toorts.nl / Doel: Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische data te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt / Verloopt: na 2 jaar / Type: HTTP
  – Naam: _gat / Bron: toorts.nl / Doel: Gebruikt door Google Analytics om de aanvragen te versnellen / Verloopt: na 1 dag / Type: HTTP
  – Naam: _gid / Bron: toorts.nl / Doel: Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische data te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt / Verloopt: na 1 dag / Type: HTTP
  – Naam: collect / Bron: toorts.nl / Doel: Wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. / Verloopt: per sessie / Type: pixel

Ter beveiliging van uw gegevens met betrekking tot cookies:

 • hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • delen wij in geen geval gegevens met Google;
 • verwerken wij de gegevens anoniem;
 • gebruiken wij de verzamelde gegevens niet voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display Network.