Uitgeverij De Toorts

Uitgeverij De Toorts is een kleine, veelzijdige, flexibele en zelfstandige uitgeverij, die al 85 jaar bestaat: oprichting 21 maart 1936. 

• Adres
Uitgeverij De Toorts is sinds 1.4.1997 gevestigd op dit adres:
Conradkade 6, 2031 CL Haarlem. 
Ons pand staat aan een kleine industriehaven. Er is vrij en kosteloos parkeren.

• Openingstijden
Wij zijn niet op vaste tijden aanwezig.
Treft u ons niet, spreek dan een boodschap in (met uw telefoonnummer) of mail naar .
Wij reageren dan zo snel mogelijk.

• Een bestelling bij ons afhalen
Als u boeken of andere artikelen bij ons wilt komen afhalen, maak dan tevoren een telefonische afspraak, dan zorgen wij dat uw order plus factuur voor u klaarligt. 
Wij vragen contante betaling, dus graag gepast contant geld meenemen. 
We hebben geen winkel, dus we beschikken niet over een pinautomaat of over creditcardfaciliteiten.

• Telefoon
023 – 553 29 20 (dit is het centrale nummer; er zijn geen doorkiesnummers)

• Algemeen mailadres
 
Dit adres kunt u ook gebruiken voor andere mededelingen dan bestellingen.

• IBAN Bankrekeningnummer 
NL37 INGB 0000 22 12 90 t.n.v. Uitgeverij De Toorts, Haarlem.
BIC- of Swift-code: INGBNL2A

• Rechtsvorm
Op 1.1.2016 zijn wij van een BV overgegaan naar een VOF (Vennootschap Onder Firma).

De 2 eigenaren/directeuren zijn Joost Hesseling en Madeleine Klis.

• Handelsregister 
BV (tot 1.1.2016): KvK-nummer 34052146

VOF (sinds 1.1.2016): KvK-nummer 65950224

VOF (sinds 1.1.2016): RSIN Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer: 856330085

• BTW-nummer
VOF (sinds 1.1.2016): NL 8563 30 085 B01

• Disclaimer
Uitgeverij De Toorts spant zich in om ervoor te zorgen dat alle informatie die u op deze website kunt vinden correct is. Uitgeverij De Toorts aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of ontbrekende informatie bij hetgeen op deze website is vermeld.