Muziek Speciaal en Marianne Wiersema

4 projecten (“Muziekminuutjes” in twee versies) zijn als Muziek Speciaal voor het Speciaal Onderwijs verschenen. 

Alle producten zijn ontwikkeld door ervaringsdeskundigen uit het Speciaal Onderwijs of aanverwante gebieden, en uitgetest door diverse SO-scholen. 
Ze zijn tevens geschikt voor het reguliere basisonderwijs.
Projectleider/eindredacteur/mede-auteur: Marianne Wiersema.

O.a. dankzij de rijkssubsidie: ‘Proposogelden’ zijn deze publicaties relatief laag geprijsd! (Proposo = Projecten Primair Onderwijs en Speciaal Onderwijs.)

De artikelen uit de reeks “Muziek Speciaal” zijn via het Zoekvenster te vinden. Typ in: muziek speciaal.
Wij leveren uitsluitend na ontvangst van uw vooruitbetaling. Zie voor meer informatie de menulink Zoeken, bestellen en betalen.

N.B. Van de artikelen uit de reeks “Muziek Speciaal” worden geen gratis docentexemplaren verstrekt.

Eerste project:
Muziekminuutjes (2 versies)
 (beide verschenen: 6 juni 2005)
58 vierkante mooi en kleurrijk geïllustreerde kaarten met eenvoudige activiteiten als tussendoortjes in de groep (alles in een betekenisvolle context).
Voor groepsleerkrachten van onder- t/m bovenbouw (t/m circa 10 jaar) van het Speciaal Onderwijs, maar ook voor de onderbouw van het regulier basisonderwijs zeer geschikt! Ook een prima ondersteuning voor groepsleerkrachten die “a-muzikaal” denken te zijn. 

Medewerkers: Marion Hakemulder, Merlijne de Jong, Wim Rooth,
Corsari Schwartz, Lies Witvliet.

Er zijn 2 versies:

A. Houten kistje met mini-speeldoosje en losse kaarten met eenvoudige, korte muzikale activiteiten voor tussendoor of aan het eind van de dag. 
Prijs: 24,70 Euro inclusief btw, exclusief verzendkosten.
NB Deze versie met kistje is wegens enorme belangstelling al “in herdruk” geweest, maar weer volop leverbaar!

B. Ringbandversie: dezelfde kaarten in een stevig zilverkleurig ringbandje. 
Prijs: 21,60 Euro inclusief btw, exclusief verzendkosten.

Tweede project:
Hé, doe je mee?
 (verschenen 3 april 2006)
Boek met 20 uitgewerkte eenvoudige lessen (waarin kleurplaten die vrij gekopieerd mogen worden) voor groepsleerkrachten van onder- t/m bovenbouw in het Speciaal Onderwijs. 
Met gratis cd waarop 20 nieuwe liedjes (mét karaoke-versies). 
Ook geschikt voor regulier basisonderwijs. 

Medewerkers: cursisten en ex-cursisten van de consulentenopleiding: Erika Bijlsma, Marjolijn Daudt, Miranda Driessen, Paul Hermans, Patrick Meuldijk, Ronald Muller, Hans Notermanns, Wim Rooth e.a.
De liedjes op de cd zijn gearrangeerd door niemand minder dan de vaste ‘muziekman’ van Lenette van Dongen: Martijn Breebaart
Jomien Tissink en Ruben van der Keken (+ studenten HKU): zang.

Prijs: 23,70 Euro inclusief btw, exclusief verzendkosten.

Derde project:
Proef eens met je oren! (de eerdere werktitel was “Toontje” of “Ik-lawaai”;
 verschenen 27 juni 2006)
16 thematisch geordende “belevingslessen”  in een boek voor leerlingen met zéér ernstige onderwijsbeperkingen. Voor de nieuwe doelgroepen in het Speciaal Onderwijs (i.v.m. de verbrede toelating) + voor kinderdagcentra e.d.
Met gratis cd. 
Ook geschikt voor de onderbouw van het regulier basisonderwijs. 

Medewerkers: Marion Hakemulder, Annelies Hilgerdenaar, Ria Jonkers, Greet Meesters, Patrick Meuldijk, Hans Notermanns. De liedjes op de cd zijn gearrangeerd door Jeroen van der Blom.
Jomien Tissink en Ruben van der Keken (+ studenten HKU): zang.
Prijs: 27,80 Euro inclusief btw exclusief verzendkosten.

Vierde project:
Pierewaaier
 (verschenen 19 januari 2007)
Map met 20 creatieve lessen (rond 5 thema’s) voor oudere leerlingen (bovenbouw Speciaal Onderwijs/Voortgezet Speciaal Onderwijs) – met (zeer) beperkte verstandelijke vermogens (ZML-niveau). Inclusief een “wandwaaier” met praatplaten.
Met gratis cd waarop alle liedjes en luisterfragmenten.
Ook geschikt voor het regulier basisonderwijs.

Medewerkers: Gerie de Groot, Hans Notermanns, Piet Paree, Jos Vervoort.
De liedjes op de cd zijn gearrangeerd door niemand minder dan de vaste ‘muziekman’ van Lenette van Dongen: Martijn Breebaart!
Jomien Tissink en Ruben van der Keken (+ studenten HKU): zang.

Prijs: 29,80 Euro inclusief btw, exclusief verzendkosten.