Geplaatst op

Geen nieuwe edities meer van de “Nieuwe Gids voor School en Beroep”

In de loop der jaren publiceerden we 53 geactualiseerde edities van onze jaarlijkse Gids voor school- en beroepskeuze (Nieuwe Gids voor School en Beroep).

In het najaar van 2020 zijn wij met deze handelsedities gestopt; er wordt door ons dus geen 54e boekeditie meer gemaakt, ook niet in digitale vorm.